Saturday, 13 June 2009

Tuesday, 9 June 2009

Cymru fel gwlad yng nghystadlaethau Twenty20

Oddi ar wefan Vaughan Roderick, BBC Cymru
From Vaughan Roderick's blog, BBC Wales
Criced yn yr Iwerddon AFP
Rwy'n deall y dadleuon ynghylch gemau prawf ac undydd ond oes 'na unrhyw reswm dros beidio cael Cymru fel gwlad yng nghystadlaethau Twenty20?

Friday, 5 June 2009

ICC World Twenty20. Where's Wales? Ble mae Cymru?

Mae'r ICC World Twenty20 England 2009 newydd gychwyn, a bydd yn parhau tan Fehefin 21ain. Felly pa wledydd sy'n cymryd rhan? Awstralia, Bangladesh, Lloegr, Iseldiroedd, India, Iwerddon, Seland Newydd, Pacistan, Yr Alban, De'r Affrig, Sri Lanca. Iwerddon, Yr Alban a Lloegr ond dim Cymru! Rhaid i'r Cymry chwarae dan faner Lloegr. Mae'n sefyllfa gwbl warthus, a rhaid cael newid ar frys.

The ICC World Twenty20 England 2009 has just started, and will last until June 21. And what countries are taking part? Australia, Bangladesh, England, Holland, India, Ireland, New Zealand, Pakistan, Scotland, South Africa, Sri Lanka and West Indies. Yes you read right, Ireland, Scotland and England, but no Wales! Our players must play for England. It is a complete and utter disgrace.