Tuesday, 9 June 2009

Cymru fel gwlad yng nghystadlaethau Twenty20

Oddi ar wefan Vaughan Roderick, BBC Cymru
From Vaughan Roderick's blog, BBC Wales
Criced yn yr Iwerddon AFP
Rwy'n deall y dadleuon ynghylch gemau prawf ac undydd ond oes 'na unrhyw reswm dros beidio cael Cymru fel gwlad yng nghystadlaethau Twenty20?

No comments: